Loader

Kahvenin Hikayesi

Kahvenin Hikayesi

Kahvenin Hikayesi

Hemen hemen her gün  içtiğimiz kahvenin, yaklaşık 600 yıllık acı-tatlı uzun bir geçmişi var.

Habeşistan’da (Etiyopya) başlayan, Yemen, Mekke, Kahire ve Şam’dan sonra İstanbul’a, İstanbul’dan sonra da Avrupa ve dünyanın dört bir tarafına yayılmasının oldukça ilginç bir hikayesi vardır.

 

En fazla anlatılan efsaneye göre Habeşistan orijinali olan kahveyi ilk keşfeden canlı keçidir.

Rivayete göre, keçi ve deve sürülerinin çobanları güttükleri hayvanların garip bir ağacın meyvesini yedikten sonra daha canlı, hareketli olduklarını gözlemleyince bunda bir hikmet var diyerek durumu, dervişleri Şazili’ye bildirmişler. Bu meyvenin suyunu kaynatıp içen Şazili’nin kendisi de aynı canlılığı duymuş ve kahvenin meziyetleri böylece anlaşılmış. İlk zamanlarda da kahveye Şazili denilmiştir. Kahve ağacının meyvelerinin bugünkü anlamda sulu bir içecek haline dönüşmesi, ilk kez Yemen’de olmuş.  İlk defa da Sufiler ibadet ve okumalarında uyanık kalabilmek için kahve içmişlerdir.